L’objectiu de Escola de Frikis és despertar les inquietuds dels xiquets per l’ús de les tecnologies i de la informàtica, per tal que aprenguen programació d’ordinadors per a fomentar les seues habilitats per a la resolució de problemes, així com la seua lògica i la seua creativitat.

Educació STEM

El concepte d’Educació STEM (de l’anglès STEM Education) és una nova manera d’ensenyar conjuntament Ciències, Matemàtiques, Enginyeria i Tecnologia (totes, i no solament Informàtica com s’ha fet fins ara) amb dues característiques ben diferenciadores:

  • Ensenyament-aprenentatge de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques de manera integrada en lloc de com a àrees de coneixement aïllades, de manera que hi haja una assimilació explícita de conceptes de dos o més disciplines.
  • Enfocament d’Enginyeria al desenvolupament dels conceptes teòrics per a la seua posterior aplicació pràctica, dirigits sempre a la resolució de problemes tecnològics.

D’altra banda, l’educació STEM contribueix a aconseguir una major competitivitat i, per tant, ajudarà en el futur a aconseguir una major prosperitat econòmica i és un clar índex de la capacitat d’un país per a mantenir un creixement sostingut.

Women In Engineering

La iniciativa WIE (“Women in Engineering”) tracta d’introduir i de fomentar les professions tecnològiques i les enginyeries entre les dones.

El problema

El nombre de dones que realitzen treballs relacionats amb la tecnologia és molt limitat, comparat amb el dels homes.

Aquesta desigualtat entre gèneres en el sector de les TIC és un problema que preocupa tant als països com a les organitzacions. Per això, es realitzen iniciatives que tracten d’introduir a les dones al món de les tecnologies des de l’educació primària.

Per què és important?

En 1984, el

37%

del graduats en ciències
de la computació eren dones.

Ara només ho són el

18%

En els últims anys, les professions tecnològiques són les que més creixen. La Unió Europea preveu que per al 2020 necessitarà més de 800 000 persones que puguen ocupar llocs de treball relacionats amb el sector de la Informàtica i les Telecomunicacions.

Si no canvia la dinàmica actual, la bretxa salarial entre homes i dones augmentarà considerablement.