Localització

 Adreças/n, Avinguda de la Universitat d’Elx, 03202 Elche, Alicante
 Contacteinfo@escoladefrikis.es
 Telèfon: 965 222 257